Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Rozbory starých a unikátních fotografií

Nad Richardem 3Nejprve úvod a trochu vysvětlení

Pro mne patří tato fotografie k dalšímu unikátu, který se podařilo získat. Unikátem je proto, že jsem ji prostě neznal a nikde jsem ji nezahlédl. Pár fotek staršího data mám, ale tahle mi udělala opravdu radost.

A proč vlastně tolik řečí a rozruchu, kvůli na první pohled tuctové, ne až tak úplně kvalitní fotce nějakého města?

No přece proto, že je to fotka Litoměřic z období války, nebo těsně po jejím konci. A co je ještě lepší – na fotografii můžeme spatřit pohled z vrchu Bídnice na kolejiště k podzemí Richard III. Ale i například částečně venkovní budovy u zářezu k podzemí Richard II. A mnoho dalšího, což znamená, že se díváme na naprosto úžasnou fotku…

Ale dosti rozjímání, je čas fotku trošku rozebrat a popsat.


A to je ona – fotografie, kterou já datuji do roku 1945.
A to je ona – fotografie, kterou já datuji do roku 1945.Rozbor fotografie

Po hodinách prohlížení, porovnávání, zvětšování a hrátek se světlostí nebo kontrastem fotografie, jsem našel pro mne zajímavé informace (a mám za to, že jsem ještě nedocenil úplně vše). ,Pro web jsem nakonec čísly označil ty nejmarkantnější detaily, které níže postupně popisuji a vysvětluji. Tam, kde to šlo, jsou doplněné odkazy na stránky, kde naleznete informace k jednotlivým tématům.

Pro lepší přehlednost jsou pod „rozebíranou“ fotografií vyznačena stejná místa na leteckém pohledu z roku 1945. A samozřejmě pro úplné dokreslení i výřez z dobové mapy.

(A před pokračováním dál, ještě drobná omluva.
Oproti většině fotografií na těchto stránkách, jsem po rozkliknutí obrázků ponechal znatelně větší formát fotografií abych umožnil podrobnější prohlédnutí. Na menších monitorech, tabletech nebo telefonech to možná bude dělat trošku neplechu. Ale nechtěl jsem nikoho ošidit o zajímavé detaily na fotkách…)


Zdrojová fotografie pro porovnání.Červený trojúhelník na letecké fotografii označuje přibližně místo, odkud byla pořízena fotografie, která je ústředním motivem této stránky. 1 – Shluk křovin za portálem Richardu III., které bohužel znemožňují pohled na vrchní část vchodu. Po jeho pravé straně jsou mimo jiné i sloupy pro vedení elektřiny (možná pro telefonní spojení). 2 – Kolejiště, které se sbíhá do jediné koleje vstupující do podzemí. 3 – Řada sklopných důlních vozíků – kiplory. Při bližším pohledu lze spatřit další shluky, či jednotlivé důlní vozíky i ve střední části fotografie. 4 – Násep cesty (silnice) k administrativním budovám a mořicí stanici. 5 – Jedna z budov KT Litoměřice, kde byli „ubytováni“ vězni tábora. Tato budova patřila k nejvyšším. Což mimo jiné znamená, že právě zde se nacházely několika patrové palandy pro vězně. 6 – Shluk budov před terénním zářezem k portálu Richard II 7 – Částečný pohled na terénní zářez do podzemí Richard II. 8 – Tmavá „čára“ – lanová dráha s úzkokolejnou vlečkou směrem k Richardu I. 9 – Komín krematoria Litoměřice. 10 – Město Litoměřice – toto uvádím spíše jenom jako orientační bod a pro dokreslení, v jaké vzdálenosti se areál Richard nacházel od města a koncentračního tábora Litoměřice.
Zdrojová fotografie a očíslovaná místa popisovaná v následujícím tex­tu.


Zdrojová letecká fotografie pro porovnání.Červený trojúhelník na letecké fotografii označuje přibližně místo, odkud byla pořízena fotografie, která je ústředním motivem této stránky. 1 – Shluk křovin za portálem Richardu III., které bohužel znemožňují pohled na vrchní část vchodu. Po jeho pravé straně jsou mimo jiné i sloupy pro vedení elektřiny (možná pro telefonní spojení). 2 – Kolejiště, které se sbíhá do jediné koleje vstupující do podzemí. 3 – Řada sklopných důlních vozíků – kiplory. Při bližším pohledu lze spatřit další shluky, či jednotlivé důlní vozíky i ve střední části fotografie. 4 – Násep cesty (silnice) k administrativním budovám a mořicí stanici. 5 – Jedna z budov KT Litoměřice, kde byli „ubytováni“ vězni tábora. Tato budova patřila k nejvyšším. Což mimo jiné znamená, že právě zde se nacházely několika patrové palandy pro vězně. 6 – Shluk budov před terénním zářezem k portálu Richard II. 7 – Částečný pohled na terénní zářez do podzemí Richard II. 8 – Tmavá „čára“ – lanová dráha s úzkokolejnou vlečkou směrem k Richardu I. 9 – Komín krematoria Litoměřice. 10 – Město Litoměřice – toto uvádím spíše jenom jako orientační bod a pro dokreslení, v jaké vzdálenosti se areál Richard nacházel od města a koncentračního tábora Litoměřice.
Zdrojová letecká fotografie, na které jsou očíslována místa popisovaná v následujícím tex­tu.


Výřez z původní dobové mapy, na které jsou pro lepší orientaci vyznačena pouze NĚKTERÁ místa z fotografie.
Výřez z původní dobové mapy, na které jsou pro lepší orientaci vyznačena
pouze NĚKTERÁ místa z fotografie.


(Červený trojúhelník na letecké fotografii označuje přibližně místo, odkud byla pořízena fotografie, která je ústředním motivem této stránky.)

1 – Shluk křovin za portálem Richardu III., které bohužel znemožňují pohled na vrchní část vchodu. Po pravé straně mimo jiné i sloupy pro vedení elektřiny (možná pro telefonní spojení).

2 – Kolejiště, které se sbíhá do jediné koleje vstupující do podzemí.

3 – Řada sklopných důlních vozíků – kiplory. Při bližším pohledu lze spatřit další shluky, či jednotlivé důlní vozíky i ve střední části fotografie.

4 – Násep cesty (silnice) k administrativním budovám a mořicí stanici.

5 – Jedna z budov KT Litoměřice, kde byli „ubytováni“ vězni tábora. Tato budova patřila k nejvyšším. Což mimo jiné znamená, že právě zde se nacházely několika patrové palandy pro vězně.

6 – Shluk budov před terénním zářezem k portálu Richard II.

7 – Částečný pohled na terénní zářez před vchodem do Richardu II.

8 – Tmavá „čára“ – lanová dráha s úzkokolejnou vlečkou směrem k Richardu I.

9 – Komín krematoria Litoměřice.

10 – Město Litoměřice – toto číslo uvádím spíše jenom jako orientační bod pro dokreslení, v jaké vzdálenosti se areál Richard nacházel od města a koncentračního tábora Litoměřice…

A to je k tématu asi všechno. Samozřejmě nevylučuji další případné doplnění informací.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.o(1/24)


Naposledy upraveno 1. 1. 2024


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.