Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Hledání nejasností

K čemu sloužila šachta v sadu?Tajemná šachta…


Když jsem zpracovával stránku věnovanou vchodu E., zmínil jsem (velice okrajově), zvláštní stavbu, která se nachází právě v místech plánované podzemí kotelny a chodby E. Z mnoha důvodů nebyla šachta na webu prezentována. Důvody jsou různé, ale protože se jim věnuji na stránce – (Ne) existující vchod E, nebudu to nadále rozmazávat.
Ale protože dnes již je existence této stavby „veřejným tajemstvím“, není důvod ji nezmínit.

V dřívějších letech byla stavba považována za studnu, ale tento názor byl později přehodnocen. A to na větrací šachtu, do neznámých prostor. Avšak podle posledních informací i toto začlenění je patrně trošku zavádějící, protože podle všeho by se mělo jednat o komín, z podzemí kotelny. A s těmi neznámými prostory je to také dosti vachrlaté. Nicméně – místně je zažitý název šachta. Budu jej tedy i nadále používat.

Tolik krátké vysvětlení a jdeme si „prohlédnout“ šachtu.

Jedná se o 26, 5 metrů hlubokou, cihlami dvojitě obezděnou šachtu, která (ve své době) byla do určité hloubky zasuta. Do nitra lze slézt po ocelových schodech zapuštěných do vyzdívky z komínových cihel.
Obezdívka šachty je asi po pěti metrech porušena zlomem. Celý svah se pravděpodobně o pár centimetrů posunul a šachtu tak do určité míry „nastřihl“. Z porušené vyzdívky vytékala před lety voda – patrně nějaký pramen, který si našel cestu do nitra šachty.
Ve stěnách není kromě ocelových schodů žádná známka po existenci nějakého podpůrného zařízení pro nějaké potrubí. Stěny jsou bez známek poškození (kromě již zmiňovaného zlomu).

V dřívější době byla vrchní část šachty zakryta betonovým panelem, přišroubovaným ke kolejnicím.


Výřez z části mapy podzemí Richard 1. Vpravo nahoře je zakreslena plánovaná kotelna, včetně vyznačených větracích vrtů – komínů?
Výřez z části mapy podzemí Richard 1.
Vpravo nahoře je zakreslena plánovaná kotelna, včetně vyznačených větracích vrtů – komínů ?


Detailnější pohled na výřez mapy kotelny. V levé části je zakreslena šachta o kruhovém profilu – to by MOHLO být místo, kterému se věnuji na této stránce.
Detailnější pohled na výřez mapy kotelny.
V levé části je zakreslena šachta o kruhovém profilu – to by MOHLO být místo, kterému se věnuji na této stránce.


Pohled na šachtu v době, kdy ještě byla ve své spodní části zasuta…Pohledy na šachtu v době, kdy ještě byla ve své spodní části zasuta…
Pohledy na šachtu v době, kdy ještě byla ve své spodní části zasuta…


Pohled do nitra šachty po vyčištění. Po pár týdnech se část šachty zaplnila vodou stékající ze zlomu v jeho horní části (na fotografii je zlom pouze nezřetelný.
Pohled do nitra šachty po vyčištění.
Po pár týdnech se část šachty zaplnila vodou stékající ze zlomu v jeho horní části (na fotografii je zlom pouze nezřetelný.)


26, 5 metru – hloubka šachty po jejím vyčištění.
26, 5 metru – hloubka šachty po jejím vyčištění.


Pohled do spodní části šachty, před jejím vyčištěním.Pohled do spodní části šachty, před jejím vyčištěním.
Pohledy do spodní části šachty, před jejím vyčištěním.


Šachta je vyzděna dvěma řadami komínových cihel – každá řada je vystavěna z cihel odlišného vzhledu – viz následující fotografie.Šachta je vyzděna dvěma řadami komínových cihel – každá řada je vystavěna z cihel odlišného vzhledu – viz následující fotografie.
Šachta je vyzděna dvěma řadami komínových cihel – každá řada je vystavěna z cihel odlišného vzhledu – viz následující fotografie.


Stránka z katalogu, ve kterém jsou nakresleny totožné komínové cihly použité v šachtě.
Stránka z katalogu, ve kterém jsou nakresleny totožné komínové cihly použité v šachtě.


Delší komínová cihla, použitá k obezdění šachty.
Kratší komínová cihla, použitá k obezdění šachty.Kratší komínová cihla použitá k obezdění šachty.
Pohled na vrchní část komínových cihel, použitých k obezdění šachty.


Označení na cihlách – boční pohled.Označení na cihle – boční pohled.
Označení na cihlách – boční pohled.


Ve spodní části šachty, pokryla voda v průběhu let cihly vrstvičkou vápencového sedimentu.
Ve spodní části šachty, pokryla voda v průběhu let cihly vrstvičkou vápencového sedimentu.ČIŠTĚNÍ

Částečně zasutá šachta se začala čistit v roce 2006. Nebudu úplně rozebírat technické podrobnosti čištění. Ale vše proběhlo za dodržení bezpečnostních pravidel včetně jištění osob při slézání nebo nucené elektrické větraní vzduchem. Spojení s povrchem bylo pomocí polního telefonu, takže se rozhodně nejednalo o žádnou amatérskou akci. Ve spodnějších vrstvách se z pracovníků postupně stalo bahnité cosi …


Transport materiálu při čištění šachty – foto Hynek Gazsi.
Transport materiálu při čištění šachty.


Zařízení pro vhánění čerstvého vzduchu do míst kde se čistí.
Zařízení pro vhánění čerstvého vzduchu do míst kde se čistí.
Zařízení pro vhánění čerstvého vzduchu do míst kde se čistí.


Pohled do „pekelného jícnu“ šachty při čištění. Foto – CMA
Pohled do „pekelného jícnu“ šachty při čištění.


Návrat ze šachty…Návrat ze šachty…
Návrat ze šachty…
Návrat ze šachty…


Čištění šachty. Mazlavé bahno, cihly a různé předměty.
Čištění šachty.
Mazlavé bahno, cihly a různé předměty….


Průběh čištění šachty – v cihlově stěně se začíná objevovat dutina – důvod k radosti…
Průběh čištění šachty
V cihlově stěně se začíná objevovat dutina – důvod k radosti…


Průběh čištění šachty… Dutina je skoro obnažená, bohužel důvod k radosti značně ochabl…
Průběh čištění šachty…
Dutina je skoro obnažená, bohužel důvod k radosti značně ochabl…JSME NA DNĚ… JENOMŽE CO S TÍM ?

Práce na čištění šachty trvala po celý den. Lidé se střídali u tahání nádob ze sutí, u čištění a prohlížení nálezů a samozřejmě u kopání uvnitř šachty. V šachtě byl na jistícím laně jeden člověk a na povrchu tři lidé pro jištění lana a komunikaci.

Rozhodně nemohu nevzpomenout atmosféru, která nastala po několika hodinách strávených v poměrně úzkém prostoru, kdy se ze zdola ozval výkřik – JE TAM CHODBA! To byl panečku nález. Euforie neznala mezí. Tak se to konečně povedlo, cesta do neznámého podzemí opravdu existuje…

Jenomže na zapalování vítězných doutníků nebyl čas, a jak se později zjistilo – ani důvod….

Do nalezeného otvoru nebylo zprvu možné nahlédnout, protože dole bylo opravdu málo místa. O to usilovněji se hrabalo a kopalo.

Usilovnou prací došlo k vyčištění a sním i obnažení „chodby“, tedy spíše toho co bylo z počátku za chodbu považováno. Již při letmé prohlídce bylo zjištěno, že nalezení prostor – výklenek, je po několika centimetrech přehrazen velkým balvanem. Bylo to jasné. Tady je zřícená chodba, a blok vápence nám znemožňuje pokračovat dál…

Po vytažení velkého počtu nádob se sutí a později i bahnem, konečně škrábla lopatka o dno. Konečně se uklidnily emoce a započalo zkoumání nalezeného výklenku. Souvislý blok vápence, vyplňoval celou stěnu výklenku. A pouze u pravé stěny byla zřetelná, avšak zeminou zaplněná škvíra, do které nebylo možné (v daných podmínkách a s dostupným vybavením jakkoliv nahlédnout.).
Po skončení čištění byla šachta zajištěna pomocí betonového krytu, a akce odložena do budoucna…

Návrat a pokračování objasnění významu výklenku proběhl až po roce (2007). Při prohlížení výklenku bylo zjištěno, (díky stékající vodě, která za rok, postupně odstranila nános zeminy), že výklenek je uzavřen rostlou skálou a co horší – cihly jsou ke skále dozděny. Což znamená, že tento výklenek nemá pokračování = při výstavbě byl z neznámého důvodu pouze dozděn ke skále a pak už se nijak nepokračovalo. Význam tohoto řešení je nejasný a jeho vysvětlení by mohlo, teoreticky být na stránce (Ne) existující vchod E.

Otázkou však nadále zůstává zda, není možné, aby šachta pokračovala ještě níže. V době kdy byla šachty vyčištěna až na dno, přesto zůstala na podlaze ještě vrstvička jemného bahna, a nepodařilo se zjistit z jakého materiálu je dno = beton / vápenec? Dnes je šachta opět částečně zasuta – a co horší, je zde zhruba metr vody, která by se musela opět odčerpat. Jenomže jak tohle vše dopadne – teď po zveřejnění – těžko posoudit…


Idealizovaný nákres šachty po jejím vyčištění
Idealizovaný nákres šachty po jejím vyčištění.


Rok 2016 – Pohled z vrchu na nalezený výklenek. – Foto CMA.
Pohled z vrchu na nalezený výklenek.
Rok 2016.


Boční pohled na výklenek s balvanem.
Boční pohled na výklenek s balvanem.


Boční pohled na výklenek s balvanem.
Boční pohled na výklenek s balvanem.


Totéž místo po roce (2017). Nade dnem je přibližně 30–50 cm vody. Foto – CMA.
Totéž místo po roce (2017).
Nade dnem je přibližně 30–50 cm vody.


Vrstvička cementu která zůstala u cihly a bloku vápence, neklamná známka toho, že cihly jsou ke kamenu dozděny = nejedná se tedy o zavalenou chodbu…
Vrstvička cementu která zůstala u cihly a bloku vápence, neklamná známka toho, že cihly jsou ke kamenu dozděny = nejedná se tedy o zavalenou chodbu…
Stékající voda opláchla bahno a vyplavila nečistoty a současně odhalila „dozdívky“
Což znamená, že cihla byla dozděna až k bloku vápence – nejedná se tedy o zřícenou štolu.


Stékající voda postupně zaplnila spodní část šachty asi do půlmetrové hloubky.
Stékající voda postupně zaplnila spodní část šachty asi do půlmetrové hloubky.NÁLEZY

Při čištění šachty byla velká pozornost věnována i předmětům, které se v suti objevovali.
Pominu několik poměrně těžkých cihel, žlutavé barvy s vyraženým obrysem nějakého ptáka a čísly. Podobných tam bylo poměrně dost, takže tomu nikdo nevěnoval pozornost…
Dokud byla k dispozici čistá voda, byl každý vytažený předmět opláchnut a rovnán na plachtu pro fotodokumentaci.
Ve své podstatě se jednalo o velice rozličné předměty. Ve stručném výběru lze zmínit například: Skleněné střepy, část spojařské cívky, rezavé kombinované kleště, stará lampa (asi na svíčku), hřeby z kolejí kusy drátu a další těžko identifikovatelné rezavé předměty.

Z těch, které lze zařadit k vojenským nálezům, se jednalo o – několik rozpadlých samostatných nábojů, měděný nábojový pásek do pušky s rozpadlými náboji, plastová dýmovnice a plastový zapalovač patrně z dělobuchu.

K zajímavějším nálezům patřila plechová podložka pod svíčku, plechová hlavička z nějaké dětské hračky (hlava zebry) a porcelánové splachovadlo s nápisem – viz fotografie níže.

K zajímavým nálezům bych asi přiřadil hliníkové šroubení s kusem hadice. Bohužel nikdo nedokázal říci z jaké „vrstvy“ suti bylo šroubení vytaženo, takže ani nelze odhadem datovat jeho původ = válečný/poválečný.

A tak jediný opravdu hodnotný nález byla ocelová Německá přilba, která byla zapadlá ve výklenku šachty. Historicky by to samozřejmě odpovídalo době vzniku. Ale samozřejmě je možné, že před lety si okolo šachty mohla hrát skupinka tehdejších kluků, kteří běhali okolo šachty a helma jim mohla sloužit jako ochrana při jejich lumpačení. To už dnes asi opravdu nikdo nezjistí.


S přibývajícím časem a kýbly vytaženými nahoru, se začíná vytvářet sbírka nalezených předmětů.
S přibývajícím časem a kýbly vytaženými nahoru, se začíná vytvářet sbírka nalezených předmětů.


Oddělujeme zrno od plev…
Oddělujeme zrno od plev…


Nábojový pásek, nábojnice a kombinované kleště.Hřeby do kolejí a nábojový pásek se zbytky munice.
ocelové nábojnice, starý monočlánek a vrtulky s bakelitovým pouzdrem z dělobuchu.Mosazné nábojnice, vrtulka s bakelitovým pouzdrem z dělobuchu, nábojový pásek, bakelitová dýmovnice a nespecifikovaný kus kovu.
Bakelitová dýmovniceBakelitová dýmovnice
Převážně „Vojenské“ nálezy.
V tomto případě odhaduji poválečnou dobu.


Stará lampa.
Podložka pod svíčku, plechová hlavička hračky, objímka na žárovku.Splachovač z toalety s německým nápisem.
Nálezy lidového charakteru.


Hliníkové, eloxované šroubení se zbytkem vysokotlaké hadice a nápisem NW32 ARGUS.
Hliníkové, eloxované šroubení se zbytkem vysokotlaké hadice a nápisem NW32 ARGUS


A skoro až na samém dně šachty…A skoro až na samém dně šachty…
A skoro až na samém dně šachty…


A jsem na konci stránky. V současnosti není nic dalšího, co by se dalo k tématu napsat. Trošku se (hodně) obávám, že i zde, informační ticho zůstane i nadále. Snažit se dostat do boku je asi zbytečné – viz například přizdívky cihel, které jsou známkou toho, že zde práce náhle skončila. Jediná cesta by ještě mohla být dolů. Jenomže i zde podle výpočtů je podlaha šachty na úrovni chodby D (Richard I).

A tak i nadále zůstává poměrně zásadní otázka – proč by někdo vyrubal ve vápenci 26 metrů hlubokou díru s výklenkem, kterou by obezdil a pak vše opustil ? ….


Zpět na denní světlo…
Zpět na denní světlo…Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.(06/22)


Naposledy upraveno 2. 6. 2022


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.