Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 3. 9. 2022

Vyhledávání

Vrt Československé televize

Vrt čt – pokračování?Úvod

Kdyby se to ve všech směrech nepokazilo, dala by se tato stránka začít velkým, tučným písmem,
přibližně v tomto stylu:

„PŘES 30 LET ČEKÁNÍ, NA POKRAČOVÁNÍ PRŮZKUMU V LEVÉ ČÁSTI RICHARDU I., JIŽ JE MINULOSTÍ“.

Ale ona to je pravda jenom částečně, vlastně možná to byla pravda pouze jeden den…
Na druhou stranu kdyby se to povedlo, tak by tato stránka za optimálních okolností vznikla o mnoho později.

Zní to všechno zmateně?
Vysvětlení je jednoduché – a právě tomu, je věnována tato stránka…Vrtání

23. 6. 2022 byl po 33 letech nad levou částí opět ruch a srocení lidi. V ten den byl opět provrtán do té doby zasutý vrt ČT. Samotné vrtání trvalo přibližné 15 – 20 minut, zhruba po této době, odlétl z vrtáku poslední kus vlhkého, a bahnem páchnoucího jílu, pár kamenů slínovce, a bylo hotovo…


Idealizovaný nákres vrtu před zahájením prací.
Idealizovaný nákres vrtu před zahájením prací.


Do původního vrtu se noří vrták, vrtné soupravy.
Do původního vrtu se noří vrták, vrtné soupravy.
Do původního vrtu se noří vrták, vrtné soupravy.


Po chvilce se vynořuje vrták zaplněný jílem a kameny.Nabraný materiál z nitra vrtu je následně „vysypán“ pomocí odstředivé síly…
Po chvilce se vynořuje vrták zaplněný jílem a kameny.


Idealizovaný průřez vrtem po jeho dokončení.
Je hotovo…
Idealizovaný průřez vrtem po jeho dokončení.Průzkum

Celá historie vrtání se v určitých částech podobá té, která je známa z roku 1989. I zde je nejprve potřeba vše prověřit pomocí techniky. A tentokrát by také již nemělo hrozit uvíznutí kamery ve vrtu. Po třiceti letech je o poznání lepší, i kamerový výstup.

A tak se kamera pomalu noří do nitra vrtu, ale protože je spouštěna kolmo dolů, občas se neplánovaně roztočí okolo své osy, a je potřeba ji zastavit přitažením kabelu, blíže ke stěně vrtu. Chvilku pak trvá, než se na monitoru zorientujeme.

Po chvilce se monotónní záběr kovového potrubí (pažení) mění, protože kamera dosáhla předělu kovu a horniny. Začínají se objevovat první dutiny. Chvilku se snažíme zaostřovat objektiv kamery a pak náhle… radost dosahuje maxima  – „jsme tam!!“.
Stačil jeden pohled na fragment zachycený na monitoru, a všem je jasné, že se dílo povedlo…


Stejně jako v roce 1989 je do vrtu nejprve několikrát spuštěna průmyslová kamera.
Stejně jako v roce 1989 je do vrtu nejprve několikrát spuštěna průmyslová kamera.


Průběh spouštění kamery, a aktuální záběry, je možné sledovat na monitoru počítače. A co je ještě lepší – na dálku lze ovládat pohyb hlavy objektivu a zaostřovat snímaný obraz.
Průběh spouštění kamery, a aktuální záběry, je možné sledovat na monitoru počítače.
A co je ještě lepší – na dálku lze ovládat pohyb hlavy objektivu a zaostřovat snímaný obraz.


Pohled do nezapaženého nitra vrtu.
Pohled do nezapaženého nitra vrtu.


V hladké stěně se začínají objevovat první nerovnosti.
V hladké stěně se začínají objevovat první nerovnosti.V hladké stěně se začínají objevovat první nerovnosti.
V hladké stěně se začínají objevovat první nerovnosti.


Náhle se v obrazu objevuje pravidelný, rovný předmět – toto již není vápencový blok. Z nekonečného prohlížení fotografií pořízených v devadesátých letech, tušíme, že na záběru může být jenom jediné – betonový překlad stropu chodby…
Náhle se v obrazu objevuje pravidelný, rovný předmět – toto již není vápencový blok.
Z nekonečného prohlížení fotografií pořízených v devadesátých letech, tušíme, že na záběru může být jenom jediné…
…betonový překlad stropu chodby…


Kamera sjíždí o kousek níže – ano přibližně po 32 letech se naskytl pohled na cihelnou výplň a betonový překlad stropu.
Ostatně při porovnání s fotografií z devadesátých let nemůže být pochyb.
Kamera sjíždí o kousek níže – a ano přibližně po 32 letech se naskytl pohled na cihelnou výplň a betonový překlad stropu.
Ostatně při porovnání s fotografií z devadesátých let nemůže být pochyb.Uvnitř


V pátek 24. 6. 2022, po 33 letech – opět stála noha člověka v levé části Richardu I.
Přesto, že se podařilo (bohužel, pouze telefony…), nafotit okolo 100 fotografií různé kvality. Přináším na této stránce pouze malou „ochutnávku“, protože původním záměrem bylo vytvořit stránku – (stránky), k levé části dolu, až po dokončení, kompletního průzkumu.

Ale teď, když je nakonec všechno úplně jinak, (blíže to rozeberu v závěru této stránky).

Na připravované stránce, věnované levé části budu asi nucen trošku improvizovat a použiji co mám = stránka k levé části se připravuje, ale než bude hotová, bude to ještě nějakou dobu trvat…


V levé části Richard I. Foto – soukromý archív P.V.V zachovalé chodbě stojí v bahně opuštěný podvozek důlního vozíku – kiplory. Foto – soukromý archív M.V.Opuštěný podvozek důlního vozíku – kiplory. Foto – soukromý archív M. V.
V levé části Richard I.


Tu a tam se v levé části podzemí zachovalo i kolejové pole úzkorozchodné železnice. Foto – soukromý archív P. V.
Předválečný cihlový portál si své tajemství uchová pravděpodobně navždy…. Foto – soukromý archív M.V.Cihlová klenba předválečného zajištění (pravděpodobně) důležité těžní chodby. Světlá barva na rozdrcených cihlách hovoří jasně. I zde pokračuje nevyhnutelná zkáza podzemí… Foto – soukromý archív P.V.
V levé části Richard I.Konečná…

Je úterý 28. 6. 2022, dnes se měla konat dokumentační výprava pro prvotní nafocení co nejvíce fotografií a současně zahájení mapování.

Bohužel již po odkrytí vrtu, přišla studená sprcha. Kdybych na vlastní oči neviděl výsledek vrtání, nevěřil bych, protože „nové“ dno vrtu bylo prakticky ve stejné podobě (a výšce) jako před jeho vyvrtáním…


Kontrola závalu – ještě jednou pro jistotu…Kontrola závalu – ještě jednou pro jistotu…
Zával končí prakticky těsně pod hranou původního ocelového pažení.Zával končí prakticky těsně pod hranou původního ocelového pažení.
Ještě jednou pro jistotu…
Zával končí prakticky těsně pod hranou původního ocelového pažení.


Končíme???
Končíme???


Po několika dnech se nezapažená část vrtu opět neprodyšně uzavřela.
Po několika dnech se nezapažená část vrtu opět neprodyšně uzavřela.A co se vlastně ve vrtu přihodilo?


Ve spodní části nezapažený vrt, se pravděpodobně z pondělí na úterý, vinou intenzivních dešťů sesul do své původní podoby.

Pro tuto skutečnost mám jenom jedno vysvětlení.

Na počátku byl předpoklad, že ocelové pažení z roku 1990 dostatečně zajišťuje „měkké“ jílové nadloží. A po těch 11 metrech se již předpokládalo, že spodní vrstvy jílovců (slínovců) budou o poznání pevnější. Této teorii nahrávala i fotografie nedalekého vchodu C/D, kde na starších fotografiích, lze tyto vrstvy spatřit.

Vrstvy na fotografii.
Vrstvy na fotografii.

Avšak po vyvrtání stačilo pár dní (možná hodin), na to aby bylo jasné, že příroda a gravitace je zcela jiného názoru…

Ale popořádku.

Původně se tradovalo, že do vrtu ČT byla sklopena nákladní Tatra zeminy. Jenomže dnes už si dovolím tuto teorii zpochybnit. Protože se zdá, že všechno bylo trošku jinak.

Za 33 let od prvního vyvrtání, prosakovala okolo vrtu voda z dešťů, nebo po jarním tání (ano dříve zde byl v zimě běžně sníh…). Což zapříčinilo vyplavování materiálu okolo pažení.

Ve spodní části se postupně začaly vyplavovat a vypadávat kusy slínovce. V okolí nezapažené části vrtu začali vznikat kaverny. (ostatně vznik kaveren potvrzují i pamětníci z let 90–91). Vše rok za rokem padalo do podzemí a začal narůstat suťový kužel, který následně ucpal jediný, opravdu pevný otvor, který vznikl prostřelením trhavinou v osmdesátých letech.

Degradace vnitřku však pokračovala dál, a vzniklé kaverny začal postupně vyplňovat materiál, který se vyplavoval z okolí vrtu. Protože pevnější a větší částice již neměly kudy vnikat do podzemí – všechno prázdné místo se začalo postupně vyplňovat jílem. Časem vše ztuhlo v celistvou, hutnou hmotu – ostatně byl na to i dostatek času – přes 30 let…

Pak byla ztuhlá hmota rozrušena vrtáním a vibracemi. Teoreticky mohl vzniklí stav chvilku vydržet, ale bohužel přišly dvě průtrže mračen, a voda si opět našla cestu do podzemí, ale teď už ji nic nestálo v cestě a tak si sebou do podzemí „vzala“ i to co desítky let shromažďovala v kavernách vrtu…


V roce 2005 se u vrtu objevil asi půl metru hluboký propad.
V roce 2005 se u vrtu objevil asi půl metru hluboký propad.V roce 2005 se u vrtu objevil asi půl metru hluboký propad.
V roce 2005 se u vrtu objevil asi půl metru hluboký propad.
V té době již byla spodní část vrtu pod pažením dávno uzavřena suťovým kuželem, takže nikdo netušil, co se uvnitř děje.


Idealizovaná představa zasutí spodní části nezapaženého vrtu. 1 – po letech vzniklá prohlubeň okolo vrtu zafungovala jako přírodní trychtýř. 2 – Pevná (těžitelná) vrstva vápence, která musela být v osmdesátých letech prostřelena pomocí trhaviny. Tato vrstva si jako jediná si zachovala svůj původní kruhový profil. 3 – Kaverny vzniklé po boku nezapažené části vrtu, se po ucpání otvoru v prostřelené části postupně zaplnily jílem z propadů ve vrchní části, a naplavením jílu z okolí vrtu. 4 – Suťový kužel, který ucpal otvor ve stropu štoly.
Idealizovaná představa zasutí spodní části nezapaženého vrtu.
1 – Po letech vzniklá prohlubeň okolo vrtu zafungovala jako přírodní trychtýř.
2 – Pevná (těžitelná) vrstva vápence, která musela být v osmdesátých letech prostřelena pomocí trhaviny.
Tato vrstva si jako jediná si zachovala svůj původní kruhový profil.
3 – Kaverny vzniklé po boku nezapažené části vrtu, se po ucpání otvoru v prostřelené části postupně zaplnily jílem z propadů ve vrchní části, a naplavením jílu z okolí vrtu.
4 – Suťový kužel, který ucpal otvor ve stropu štoly.A šup s tím do světa…


Chtě nechtě se znovu vrátím k medializaci všeho, co se okolo Richardu děje.

V první řadě je potřeba napsat, že provedení vrtu považuji za opravdu velký posun, ve snaze zmapování levé části podzemí. Až potud za snahu respekt, poděkování a klobouk dolů!

Jenomže, je tady velké ale, protože všichni (nebo alespoň převážná většina) zúčastněných, žádala autora tohoto projektu, o pozdržení jakékoliv medializace, (podotýkám jenom a pouze pozdržení).

Účelem této prosby bylo, že je potřeba čas na zmapování a vyfotografování komplet celého podzemí. To vše porovnat s poznatky o jeho stavu z roku 1990. Přitom by samozřejmě bylo možné přizvat další kolegy a i průběžně natáčet dokumenty pro Stream. Mohlo dojít i na vytvoření virtuální prohlídky pro další generace. A až by bylo vše hotové (což by mohlo trvat rok, pravděpodobně déle) mohla by se tato informace pustit do světa. A na začátku tato dohoda opravdu byla – a všichni těmto slibům věřili…

Jenomže neuběhl ani týden a všechno bylo jinak. Nabubřelé články v novinách a tak podobně, vše se rozebíralo na FB…

A výsledek?

Okolo vrtu ČT se neustále hromadí lidé, kteří se snaží dostat se (úplně zbytečně), pod panel.

Pokud bude někdo v načechrané hornině kopat, bez náležitého zajištění , je výsledek předem jasný. Snad proti tomu pomůže alespoň to, co jsem napsal v předcházející části této stránky…

A co by se stalo, kdyby bylo podzemí přístupné? To snad ani není potřeba rozvíjet, ukázku naleznete třeba zde, pod názvem – Bezmozci v podzemí…

A argument, že do týdne po otevření, by byl vrt uzavřen a zavezen hlínou? K čemu to potom všechno bylo – tolik technického vybavení a peněz – bez náležitého průzkumu? Mám to chápat, že šlo opravdu pouze o to ukázat se v novinách? To snad ne…

A pokud vám tato část nedává smysl, a ptáte se proč nemedializovat – doporučuji přečíst celou tuto část ještě jednou…A opravdu to bylo nutné?


Zlato tam není…
Zlato tam není…


Bylo to nutné???
Bylo to nutné???Bylo to nutné???
Bylo to nutné???(07/22)


Naposledy upraveno 10. 7. 2022


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.