Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 23. 6. 2024

Vyhledávání

Projekt Riese (Polsko)

NemesisNa začátku se musím přiznat, že při naší první návštěvě v této oblasti, a při pátrání po tajemné Nemesis (jaro 2013), se nám z nějakého důvodu nepodařilo najít nic, kromě ruin bývalé elektrárny. Možná za to může tehdejší deštivé počasí, kdy se nám nikomu moc nechtělo prolézat bujná křoviska. Ale spíše bych se přikláněl k variantě, že celé místo bylo tak příšerně zarostlé, že okolní křoviny tuto impozantní stavbu zcela zakrývaly.

Ať už to bylo jakkoliv, ještě na podzim téhož roku (2013), se náš expediční tým na místo vrátil podruhé. Křoví již bylo zcela vyřezané, a již při prvním letmém pohledu od ruin bývalé elektrárny se nám podařilo konstrukci Nemesis spatřit…

Zde ani nebylo potřeba žádat informace od našich GPS – ta stavba se prostě nedala přehlédnout. A tak po překonání nevelkého potůčku a následném vyšplhání na mírný svah, se před naším zrakem otevřel pohled na uklizenou planinu, kde stála ONA

Přicházíme k oplocené, vysoké, kruhové, betonové stavbě neznámého určení, a po cestě dumáme, jak se budeme ptát na to, co neznáme, protože tahle část prohlídky byl zlatý hřeb naší výpravy – a my ty informace prostě chceme!

Prošli jsme brankou na škvárovou plochu a čekali na průvodce, který se ještě věnoval přecházející výpravě.

Trošinku nás zarazil nový plot a několik osobních aut na škvárovém parkovišti před areálem. Tohle na fotografiích, které se dají najít na webu, zcela jistě nebylo.

Dříve zde byla značně zarostlá travnatá louka, plná stromů a křovisek, ale tohle to tedy fakt ne. Bylo nám nadevše jasné, že i z této stavby se stala placená atrakce.
Druhým naším konstatováním, bylo, že místní expozice získala další – řekněme – přidanou hodnotu, protože uvnitř svahu bylo vybudováno zajímavé podzemní muzeum.

To je také důvod, proč je tato stránka rozdělena na pomyslné dvě části.

V první části navštívíme expozici podzemního muzea – stavbě Nemesis, jejímu názvu a teoriím o jejím významu se budu věnovat až v druhé části této stránky.


Nejprve začneme návštěvou expozice – muzea Moelke.


Na upraveném prostranství stálo před mírným svahem, na úzkokolejce několik vozíků naložených bednami, a ó hrůzo  – též několika bombami, (tedy na první pohled to tak vypadalo). Ve svahu bylo možné zřetelně spatřit nově opravené betonové střílny a tunel, do něhož vedl pár kolejí a dvoje uzavřené ocelové dveře s německými nápisy.


Nově opravená pozorovatelna pod svahem.
Nově opravená pozorovatelna pod svahem.


Konečně přišel náš průvodce. Pozdravil nás – samozřejmě Polsky.
Já jsem se mu po opětování pozdravu, snažil Polsko – Česky vysvětlit, že na nás musí pomalu, protože nerozumíme…
On se usmál, a skoro plynnou Češtinou odpověděl, že to nebude žádný problém… Bylo vyhráno!!! Konečně budeme rozumět…

Nekontrolovaně byl zasypán mnoha dotazy, a on klidně odpovídal. Vše na co jsem až doposud v duchu, anebo i písemně zabrblal, na téma jazykových bariér bylo odpuštěno.

Toto byl náš člověk!

To ON v našich očích zachránil pověst všech průvodců okolo Riese!


Samotná prohlídka začala u vstupu do nevelké podzemní strážnice.
Za ochranným sklem je vybudována replika expozice, znázorňující, jak vypadala strážnice tohoto objektu.

Od strážnice pokračovala poměrně klikatá, červenými cihlami vyzděná podzemí chodba do nitra hory Włodyka.


Chodba, která pokračuje od strážnice směrem pod horu Włodyka. Chodba je v počáteční části vytvořena z množství nevelkých místností.
Chodba, která pokračuje od strážnice směrem pod horu Włodyka.


Chodba můžeme-li to tak nazvat se vlastně sestávala z řetězu úzkých na sebe navazujících místností, z nichž každá byla dříve pravděpodobně uzavřena dveřmi. Účel těchto malých místností jsem však nějak nepochopil a ani na internetu jsem nenašel žádné rozumné vysvětlení.

Dnes je v každé této místnosti jedna stěna polepena obrázky neroztodivnějších zbraní, které Německo v době druhé světové války vyvíjelo – viz odkaz


Chodba, která pokračuje od strážnice směrem pod horu Włodyka. Chodba je v počáteční části vytvořena z množství nevelkých místností.
Chodba, která pokračuje od strážnice směrem pod horu Włodyka.


Dlužno podotknout, že se samozřejmě jednalo o projekty zbraní, o nichž se dodnes mluví spíše jenom v otaznících. Ostatně bylo to stylové, neboť jako první popisovaný exponát byl právě projekt nazvaný Die glocke – zvon.

Po několika desítkách metrů jsme došli na křižovatku chodeb. Náš průvodce pokračoval rovně a věnoval se výkladu. (Samozřejmě, že někteří nezodpovědní jedinci z naší výpravy okamžitě využili toho, že nejsou hlídání, a vrhli se do průzkumu bočních chodeb…)
Byla to samozřejmě klukovina, protože po několika minutách se do těchto prostor přesunula i celá naše grupa. Provinilec byl důkladně pokárán a kajícně nám sliboval, že tohle už se fakt opakovat nebude …

Návštěva obou bočních chodeb byla samozřejmě zajímavá. Jedna z chodeb by vyúsťovala nedaleko od strážnice, ale protože je dnes zazděná a hlavně částečně zatopena, musela se zde naše výprava otočit a vrátit zpět na křižovatku chodeb.

Protilehlá část této chodby také nebyla zcela prohlédnuta. Z vyprávění jsme usoudili, že štola klesá až k bývalé elektrárně a i tam je zatopena.


Jedna podzemní větev končí ve vodě u zazděné stěny.
Jedna podzemní větev končí ve vodě u zazděné stěny.


Tyto chodby pravděpodobně sloužily mimo jiné také jako kolektor pro vysokonapěťové kabely. Na jedné stěně jsou z cihel vybudovány jakési zářezy, pro uložení několika řad masivních kabelů – (viz níže uvedené foto).

Ostatně kusy kabelu lze spatřit v expozici, a jsou to opravdu cvalíci. Ono napájet (minimálně) muniční továrnu v podzemí, to asi nějakou elektřinu spotřebuje.

Podzemní chodba vedoucí k elektrárně buď přímo podcházela anebo alespoň míjela povrchovou stavbu Nemesis. Bohužel zde v této části jsem zcela nevyrozuměl, zda některé kabely vedou i k Nemesis  – nebo pouze do muniční továrny. A to by byla dost podstatná informace.


Za křižovatkou chodeb se ve stěně objevují drážky pro uložení vysokonapěťových kabelů.Za křižovatkou chodeb se ve stěně objevují drážky pro uložení vysokonapěťových kabelů.
Za křižovatkou chodeb se ve stěně objevují drážky pro uložení vysokonapěťových kabelů.


Ve stěně chodby se doposud zachovalo několik vysokonapěťových kabelů, kterými byla od elektrárny přiváděna elektřina pro muniční továrnu, jejíž část byla v podzemí bývalého hnědouhelného dolu.Každý jednotlivý kabel tvořily tři žíly o úctyhodném průřezu.
Ve stěně chodby se doposud zachovalo několik vysokonapěťových kabelů, kterými byla od elektrárny přiváděna elektřina pro muniční továrnu, jejíž část byla v podzemí bývalého hnědouhelného dolu.


Každý jednotlivý kabel tvořily tři žíly o úctyhodném průřezu.
Každý jednotlivý kabel tvořily tři žíly o úctyhodném průřezu.
Každý jednotlivý kabel tvořily tři žíly o úctyhodném průřezu.


NEMESIS…


Nemesis – mucholapka – henge.
Jedná se o vysokou železobetonovou stavbu v podobě dvanácti sloupů spojených nahoře kruhem
(fotka to asi vysvětlí lépe než já…)
Zde se této stavbě říká několika názvy – Nemesis, případně mucholapka, nebo henge.


A konečně nastal čas, abych se věnoval několikrát zmiňovanému názvu Nemesis.

Všichni kdo se sem k této stavbě dostanou, případně se o ní dočtou, se již mnoho let ptají a dohadují – k čemu to vlastně mělo sloužit? Dodnes je to však jedna velká neznámá…

Tedy přesněji – existuje několik názorů na využití této stavby.

  • Mělo se jednat o závěsnou konstrukci pro testování tajné zbraně nazvané (Die glocke) – projekt zvon?
  • Měl v podzemí hnědouhelného dolu probíhat jaderný výzkum?
  • Nebo dokonce práce na stroji času?

(První tři teorie pravděpodobně vyvolají u mnoha čtenářů na tváři pochybovačný úsměv, ale v tom případě bych rozhodně doporučil hledat na internetu, protože tam se dá se mnohdy najít opravdu zajímavé čtení. A rozebírat všechna pro a proti, je nad rámec této stránky, neřkuli, že se nepovažuji za natolik fundovaného, abych se pouštěl do nějakých větších rozborů.)

  • A konečně  – možná se jedná o prachobyčejný základ pro stavbu chladicí věže určené pro nedalekou tepelnou elektrárnu…

Podle mého názoru by prostě stačilo pod stavbou a v nejbližším okolí této konstrukce udělat několik hlubších výkopů.

Pokud to bylo něco na testování tajných zbraní anebo čehokoliv jiného, povedou k tomu stejné anebo podobné kabely, které jsou dodnes zachovalé v podzemní chodbě nedaleko odtud.

Pokud to byla chladící věž, pak by zde muselo vést nějaké potrubí pro přívod páry a odtok kondenzované vody.

Náš průvodce se k tomuto vyjádřil trošku nejasně. Kabely pod stavbou? Možná, nikdo to (prý) nezjišťoval…

Naopak hovořil o tom, že před léty zde bylo pod konstrukcí nějaké jezírko – (nádrž?).
Do jezírka se prý chodili koupat místní lidé. To až do doby, kdy se před lety v jezírku někdo utopil. Poté bylo vše zavezeno. Toto vysvětlení zní celkem rozumně.

O to více mě však zaráží, že při nedávných, poměrně rozsáhlých stavebních úpravách v okolí, nebylo hrabáno do hloubky.

Pokud se na internetu porozhlédnete po fotografiích Nemesis, zcela jistě naleznete fotografie staršího data, kde je všechno kolo značně zarostlé – naproti tomu v současnosti je zde perfektně upravené prostranství.
V expozici však nikde není jediná fotografie ze stavebních úprav. (Já, kdybych měl podobnou stavbu pod „palcem“, tak bych asi fotil kdejaké hrábnutí do země, a nenechal si ujít příležitost vyhloubit pár sond do země. Je docela možné, že se i sondovalo, ale výsledkem je, že se jedná o obyčejnou chladicí věž  – tím však Nemesis rychle ztrácí na svém kouzlu…)


(Rok 2015 – doplněno)

Nedá mi to a vrátím se ještě k teorii o chladicí věži.

Při přepracování této stránky jsem se (jako mnohokrát předtím,) opět na několik hodin ponořil do hledání informací na Polských webech.

A stálé více se kloním k názoru, že konstrukce je opravdu pouze pozůstatek spodní části chladicí věže. Podařilo se mi najít i velice nekvalitní fotografií spodní části této stavby – na fotografii lze rozpoznat množství sloupů. (zmiňovanou fotografii z důvodu autorských práv na této stránce neuvádím).

Dal jsem si tu práci a na internetu vyhledal pohledy na chladící věže a … ano – ve spodní části jsou tytéž sloupy. Takže jsem nabyl přesvědčení, že konstrukce je opravdu spodní část chladící věže.

Pravda trošku problematicky působí skutečnost, že (údajně) do dnes nebyla nalezena jediná fotografie, na které je  – zde nad elektrárnou zachycena tato chladící věž…

Kromě toho. Na nějaké velké kotvení čehokoliv, to není zase nijak moc masivní konstrukce.
Nemluvě o tom, že podle mého názoru by se muselo zachovat nějaké kotvicí zařízení nebo alespoň jeho pozůstatky, případně místa pro upevnění lan řetězů a podobně.

Při pohledu na sloupy a vrchní nosníky se nemohu zbavit dojmu, že takto navržená konstrukce, určená pro kotvení nějakého zařízení před nežádoucím vzletem, by asi moc zařízení neudržela, a to jak při větším tahu vzhůru nebo naopak při prověšení dolu.


Pohled na železobetonovou konstrukci od výrobních hal ve svahu nad Nemesis.
Pohled na železobetonovou konstrukci od výrobních hal.Železobetonová konstrukce, která ze všeho nejvíce připomíná spodní část chladící věže.
To je ona Nemesis – Mucholapka – Henge…


Betonové sloupy vyplněné armaturou, jsou na mnoha místech již značně nahlodány „zubem času“.
Betonové sloupy vyplněné armaturou, jsou na mnoha místech již značně nahlodány „zubem času“.I když najde se i výjimka…
Betonové sloupy vyplněné armaturou, jsou na mnoha místech již značně nahlodány „zubem času“.


Byla tady upevněna nějaká tajemná technologie – kde jsou tedy nějaké kotevní body – oka, háky? Nebo zde proudila pouze pára a voda?
Byla tady upevněna nějaká tajemná technologie – kde jsou tedy nějaké kotevní body – oka, háky? Nebo zde proudila pouze pára a voda? Otvor uprostřed fotografie je pouze ohniště – že by druidové?
Byla tady upevněna nějaká tajemná technologie – kde jsou tedy nějaké kotevní body – oka, háky?
Nebo zde proudila pouze pára a voda?


Spodní část chladící věže – je tato podoba čistě náhodná?
Spodní část chladící věže – je tato podoba čistě náhodná?

(Fotografie pochází z odkazu: http://www.bielek-debunked.com/…20Henge.html )


Ještě jedno ohlédnutí na tajemnou konstrukci Nemesis, a tím naše výprava končí…
Ještě jedno ohlédnutí na tajemnou konstrukci Nemesis, a tím naše výprava končí…


Je mi jasné, že ani tato stránka nakonec nepřinesla žádné rozřešení. Ostatně obávám se, že nějaké rozřešení je zatím v nedohlednu, protože všichni kdo se o tuto stavbu zajímají, se o účelu NEMESIS pouze dohadují…


A na závěr bych doporučil pár namátkou vybraných odkazů.
(nezaručuji aktuální funkčnost níže uvedených odkazů)

http://dolny-slask.org.pl/…j_Riese.html

https://sites.google.com/…lluncovered/

http://jackreec.wordpress.com/…ror-of-time/

http://discaircraft.greyfalcon.us/…20GLOCKE.htm


Naposledy upraveno 1. 4. 2015


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.