Temná minulost druhé světové války

Zde-aktuality ze dne: 4. 5. 2024

Vyhledávání

Hledání nejasností

Jak vlastně vypadal vchod C/D za války?V pořadí druhý vchod do podzemí, který je na mapách označen jako C/D, byl v době války pravděpodobně nejdůležitější dopravní tepnou do podzemní továrny Richard I.

Přestože se jednalo o tak důležitou stavbu, dovolím si napsat, že doposud nebyla nikde prezentována žádná fotografie, kde by bylo jednoznačně řečeno – „toto je fotografie vstupu do podzemní továrny Richard v roce 1945“.

Prakticky všechny starší fotografie (do roku 1965), které jsem doposud našel, nebo získal, zachycují vchody C/D – tím jsem si jist. A u všech fotografií je možné podle vzhledu, a různého stavu omšelosti, vytvořit určitou časovou osu.
Pouze u jedné fotografie jsem dlouho váhal jak a kam ji zařadit. Jako perličku snad ještě mohu dodat, že právě tato fotografie, podle všeho zachycuje vchody C/D v roce 1945.

Nicméně jak z následujících řádků zjistíte, rozhodnout se, že tomu tak je, nebylo zas tak úplně jednoduché. Ale ostatně převážně tomuto tématu, je věnována tato stránka.


Richard I. – vchod C/D…
Richard I – vchod C/D…


Jaký tedy byl vzhled vchodu C/D těsně po válce?


A to je ona – fotografie, okolo které se bude točit převážná část této stránky. V památníku je u dokumentace k fotografii napsán rok vzniku – 1945. To by nejvíce odpovídalo hledanému vchodu C/D, tak kde je problém? (fotografie jsou v originálu přechovávány v archivu Památníku Terezín).
A to je ona – fotografie, okolo které se bude točit převážná část této stránky.
V památníku je u dokumentace k fotografii napsán rok vzniku – 1945.
To by nejvíce odpovídalo hledanému vchodu C/D, tak kde je problém?„Neznámý“ vchod do podzemí?


Již roky mám docela velký „problém“ s jednou fotografií.
Poprvé jsem ji spatřil v archivu Památníku Terezín, a mělo by se jednat o zatím jedinou fotografii vchodů C a D do podzemní továrny Richard v roce 1945.(autor je tuším fotograf, pan Sommer).

Jedná se o poměrně známou fotografii dělníků sedících na kládách u kolejí, a v pozadí dva temné otvory do podzemí. V průběhu let jsem si z fotografií neuměl moc poradit, protože je tam pár maličkostí, které zas tak úplně nezapadají do všech dalších fotografií.

Ale popořadě.

Abych téma mohl rozebrat, a nezamotal se do textu, vezmu si na pomoc fotografie – tam jsou markanty nezpochybnitelné.

(pozn. Níže uvedené dvě fotografie použiji ještě na této stránce několikrát, je to z toho důvodu, aby byla možnost okamžitého porovnání, a nebylo nutné fotografie na stránce zpětně vyhledávat).


Vchody C a D – rok 1945.Vchody C a D v poválečné době – rok pořízení fotografie nezjištěn.
Najdi pět rozdílů…

Pro porovnání jsem zvolil fotografii totožných vchodů, ale s určitým časovým postupem, (časový rozdíl v pořízení fotografií odhaduji maximálně ±2 roky – možná méně).

Pokusím se nejprve najít totožné markanty.

Vezmu-li to od shora:

  • prakticky totožná, vápencová deska nalevo nad vchodem C.
  • dva vchody do podzemí pravý o něco větší, a levý menší (ano já vím, cihlová klenba, ale o tom za chvilku :–) ).
  • ohyb pravé koleje, u které je zřetelný odklon na pravou stranu. Tento ohyb je o něco zřetelnější na následující fotografii.

Totéž místo o nezjištěnou dobu později. Pravděpodobně 50 léta.
Ještě jednou zřetelné „uhnutí“ koleje do pravé štoly.

  • O tom že se jedná o stejný vchod, nasvědčují i níže připojené letecké fotografie z roku 1945, kde jsou při zvětšení zřetelné etáže nad vchody. Ostatně na fotografii s dělníky, lze spatřit v horní části fotografie – napravo a nalevo, dva hunty.

Výřez z letecké fotografii zachycující pohled na okolí vstupu do podzemní továrny Richard 1 – vchody CD. Březen 1945.Výřez z letecké fotografii zachycující pohled na okolí vstupu do podzemní továrny Richard 1 – vchody CD. Měsíce snímkování – březen a duben 1945.
Výřezy z letecké fotografii zachycující pohled na okolí vstupu do podzemní továrny Richard 1 – vchody CD.
Měsíce snímkování – březen a duben 1945.


Vchody C a D – rok 1945.Vchody C a D v poválečné době – rok pořízení fotografie nezjištěn.
Fotografie vchodů C a D pro pohodlnější porovnání s leteckým snímkováním.


Kde jsou však koleje z levé fotografie?


I na to lze najít vysvětlení.
Po ukončení vyklizení strojního vybavení bylo kolejiště z chodby C., demontováno a tím okamžikem přestává chodba C být transportní. Což ostatně vysvětluje, proč je pozdějších na fotografiích pouze jedno kolejiště.


Část původního plánu továrny. Na mapě jsou vyznačeny vchody A/B a C/D, včetně zakreslení části kolejiště.
Část původního plánu továrny.
Na mapě jsou vyznačeny vchody A/B a C/D, včetně zakreslení části kolejiště.


Detailnější pohled na dva vchody do podzemí. Podle hromady kolejnic před vchodem C, vše nasvědčuje tomu, že se jedná o vyklízení podzemí v poválečné době.
Detailnější pohled na dva vchody do podzemí.
Podle hromady kolejnic před vchodem C, vše nasvědčuje tomu, že se jedná o vyklízení podzemí v poválečné době.


V předešlé části stránky, jsem se pokusil vyjmenovat vše, co potvrzuje, že se jedná o totožné místo. Avšak v textu jsem naznačil, že ne vše na fotografiích se dá vysvětlit.

Ano jedná se o absenci cihlové klenby na levé fotografii. A to je ta největší nejasnost, které se teď chci věnovat.

Pro lepší vysvětlení problému, opět vložím již uvedené fotografie, tentokrát dokonce tři.

na černobílých fotografiích z roku 1945 se neobjeví ani při zvětšení a zesvětlení fotografie – (možná kdyby byl dostupný originál nebo negativ filmu, dalo by se s tím něco udělat, ale z dostupných fotografií se nic vyčíst nedá.Na kolorované fotografii se nachází zřetelná cihlová klenba (v levé části snímku – uzavřena plaňkovým plotem
na černobílých fotografiích z roku 1945 se neobjeví ani při zvětšení a zesvětlení fotografie – (možná kdyby byl dostupný originál nebo negativ filmu, dalo by se s tím něco udělat, ale z dostupných fotografií se nic vyčíst nedá.
Na kolorované – pravé fotografii se nachází zřetelná cihlová klenba (v levé části snímku – uzavřena dřevěným krytím).
Kdežto na černobílých fotografiích z roku 1945 se neobjeví ani při zvětšení a zesvětlení fotografie.
(možná kdyby byl dostupný originál nebo negativ filmu, dalo by se s tím něco udělat,
ale z dostupných fotografií se nic vyčíst nedá)
.


Když už píšeme o cihlové klenbě, asi by bylo dobré ji krátce představit.

Jak je vysvětleno na stránce – Richard I. – vchody A/B a C/D. Byl původní vchod se štolou odstraněn až k rozvětvení chodeb C a D.
Chodba D byla rozšířena (o tom budu psát později), avšak chodba C zůstala v původním, klenutém, cihlovém profilu. Tento profil nedoznal až do současnosti praktický žádných změn – a tento profil také vystupuje v podobě obrysu na kolorované fotografii.

Proč tedy na fotografii z roku 1945 není ani náznak cihlové klenby?

Jediné vysvětlení, které mě v tomto případě napadá, je skutečnost, že původní přístupová štola nemusela být vyzděna v celé své délce = vyzdívka byla pouze v některých částech, (upřímně i tato skutečnost se dá na původním D spatřit – tedy pokud nebyla klenba rozebrána, či později zhroucena. I když to asi není moc pravděpodobné).

Pokud zde opravdu klenba nebyla, je možné, že při výstavbě vchodu C/D v době války byl vchod pouze zajištěn pomocí stojek, a při poválečné úpravě byla zvětralá část svahu odtěžena až k cihlové klenbě, která je zřetelná na pozdějších fotografiích.
Možná je to trošku chabé vysvětlení, ale jiné mě zatím vážně nenapadá.


Nákres odstraněné části původní chodby č. 1. Vyznačení ústí chodeb v době výstavby továrny – č. 2.
Nákres odstraněné části původní chodby č. 1
Vyznačení ústí chodeb v době výstavby továrny č. 2.


Chodba C není úplně všude kompletně vyzděná. Foto – Jiří Látal.
Chodba C není úplně všude kompletně vyzděná.


Pohled na výškově členitou podobu chodby C, včetně odbočky do boční chodby.
Pohled na profil cihlové klenby s částečnou zakládkou.Pohled na profil cihlové klenby u křížení chodeb.
Různé pohledy na místy členitou podobu chodby C.


Nákres vstupní části do podzemí vhod CD (idealizováno). Č. 1 – přibližná hranice původních vchodů = na tuto část se díváme na fotografiích. Č. 2 – počátek nové betonáže. Modře označené části byly vybetonovány v letech 1956–57. Cihlová klenba na rozporované fotografii by tedy měla být zřetelně vidět – včetně typického profilu chodby.
Nákres vstupní části do podzemí vhod CD (idealizováno).
Č. 1 – přibližná hranice původních vchodů = na tuto část se díváme na fotografiích.
Č. 2 – počátek nové betonáže
Modře označené části byly vybetonovány v letech 1956–57.
Cihlová klenba na rozporované fotografii by tedy měla být zřetelně vidět – včetně typického profilu chodby.


Na závěr této části, ještě jednou pohled na vchody C/D, přičemž teď jsem se věnoval na fotografii poměrně nenápadné, uzavřené chodbě na levé části fotografie. Datum vzniku fotografie se zatím nepodařilo určit.
Na závěr této části, ještě jednou pohled na vchody C/D, přičemž teď jsem se věnoval na fotografii poměrně nenápadné, uzavřené chodbě na levé části fotografie.Nedokončená betonáž?


Dřevěný vchod a za ním betonová chodba?

V předcházející části, jsem se snažil vysvětlovat absenci cihlové klenby chodby C. Teď se budu věnovat sousedící chodbě D.

Z poměrně velkého množství fotografií počáteční partie chodby D, je zřejmé, že byla v délce přibližně 100 metrů kompletně vybetonována včetně usazení kolejiště – taktéž do betonu.
Toto zjištění je však opět v rozporu s fotografií, kterou jsem v tomto článku již několikrát uvedl.

Rozpor, o kterém píši, se samozřejmě týká kontrastu vnějšího vzhledu vchodu do podzemí.
Ten byl vystavěn z dřevěných kulatin, avšak v podzemí již lze po určité vzdálenosti vysledovat chodbu v podobě betonového monolitu. Jak to tedy jde dohromady?

Mé vysvětlení pro to je následující.

Podíváme-li se na dobovou mapu podzemí a vchodů, zjistíme, že před vchody A/B a C/D jsou zakresleny „podivné“ stavby.
Podle všeho se při výstavbě počítalo s výstavbou masivních železobetonových, posuvných bran. Sloužících k neprodyšnému a pevnému uzavření podzemí, v případě potřeby. Avšak z důvodu rychlého konce války, a tím i ukončení výstavby, nikdy nedošlo k realizaci této části stavby (viz následující mapa).


Část původního plánu továrny. Na mapě jsou vyznačeny vchody A/B a C/D, včetně zakreslení plánovaného vzhledu železobetonových posuvných vrat.
Část původního plánu továrny.
Na mapě jsou vyznačeny vchody A/B a C/D, včetně zakreslení plánovaného vzhledu železobetonových posuvných vrat.


Výřez z digitálně překreslené původní mapy – vchod A/B. Digitálně překreslená mapa podle původního originálu – autor mapy Mgr. Tomáš Kos.Výřez z digitálně překreslené původní mapy – vchod C/D. Digitálně překreslená mapa podle původního originálu – autor mapy Mgr. Tomáš Kos.
Výřezy z digitálně překreslené původní mapy.
Plánované vzhledy vstupních portálů do podzemí, chodeb A/B a C/D.Poválečné úpravy


Jsem si vědom toho, že tato stránka se jmenuje, jak vlastně vypadl vchod C/D (myšleno za války).

Když už jsem rozebral nejasnosti okolo rozporné fotografie z roku 1945, předpokládám, že bych se měl věnovat i stavebním úpravám vchodu C/D v roce 1957.

V podzemí bývalé továrny Richard I – vchod D je od roku 1947 obnovena těžba vápence.
Dřevěný vchod do podzemí postupně degraduje, a v roce 1956 je rozhodnuto o výstavbě nového vchodu. Nový vchod je uveden do provozu v srpnu 1957 (společností – Litická a. s., lomové a stavební podniky, Praha – Litice nad Orlicí, ČSSZ, závod BARABA, stavby železniční a tunelové, Praha).

Samotný vchod je při rekonstrukci posunut o několik metrů dopředu. Je vybudován ze železobetonu, a teprve uvnitř se rozdvojuje na původní dvě štoly.
Štola C je dobetonována až k původní cihlové klenbě. Stejně tak je nově vybetonována štola D, která je napojena na původní – válečnou betonáž.
Technicky odlišné řešení je zřejmé v celkovém profilu a i v podlaze štoly. Avšak i zde je zhotoveno betonové koryto pro odvod důlních vod, a kolejiště je položeno ve štěrkovém loži. Původní kolej v betonu, instalovaná po levé straně válečné chodby, již není využívána.


15. 10. 1956. Výňatek ze zprávy o prohlídce dolu Richard I. V textu je první zmínka o výstavbě betonového vjezdu do štoly.
15. 10. 1956.
Výňatek ze zprávy o prohlídce dolu Richard I.
V textu je první zmínka o výstavbě betonového vjezdu do štoly.


Část ze zprávy o prohlídce vápencového dolu Richard ze dne. 18. 3. 1957. Kromě jiného je článku zmíněn n. p. Baraba ve spojení s nedokončenou stavbou vstupního portálu.
Část ze zprávy o prohlídce vápencového dolu Richard ze dne. 18. 3. 1957.
Kromě jiného je článku zmíněn n. p. Baraba, ve spojení s nedokončenou stavbou vstupního portálu.


Zpráva ze dne 10. 8. 1957. Zmínka o ukončení výstavby betonového portálu společností Baraba.
Zpráva ze dne 10. 8. 1957.
Zmínka o ukončení výstavby betonového portálu společností Baraba.


Počáteční partie chodby D. Červeným obdélníkem je vyznačeno místo přechodu nové betonáže z roku 1957, na původní betonáž z let 1944 – 45. Přibližně ve střední části fotografie je zřetelný obrys místa, kde bylo štěrkové lože pro uložení kolejí, poválečné těžby Na levé straně fotografie je obry odvodňovací strouhy. Foto: Jan Lichtenberg.
Počáteční partie chodby D.
Červeným obdélníkem je vyznačeno místo přechodu nové betonáže z roku 1957, na původní betonáž z let 1944 – 45.


Richard I – začátek páteřní chodby D. Profil poválečné betonáže (1956 – 57). Stěny jsou hladké, bez viditelných obtisků bednění, vše včetně stropu bylo vybetonováno do podoby monolitu. Ve středu chodby je málo zřetelné místo pro uložení kolejiště. Po pravé straně fotografie je zřetelná strouha pro odvod důlních vod. Foto: Jan Lichtenberg.Richard I – od vchodu vzdálenější část páteřní chodby D. Profil chodby „válečné betonáže“. Na stěnách jsou znatelně obtisky bednění a strop tvoří železobetonové hranoly, nad nimiž jsou ještě ploché betonové desky. Kolejiště úzkorozchodné železnice je uloženo v betonu a je zřetelné na levé části fotografie. Foto: Jan Lichtenberg.
Richard I – začátek páteřní chodby D.
Na první pohled totožná chodba.
Při podrobnějším pohledu však zjistíme, že profil chodby má určité odlišnosti.
Na levé fotografii je profil chodby pocházející z betonáže okolo roku 1956 –1957.
Fotografie vpravo zachycuje původní profil chodby z roku 1944 – 1945.


Detailní pohled na napojení válečné a poválečné betonáže. Rozdíl ve vzhledu je znatelný. Foto Lukáš Malý.
Detailní pohled na napojení válečné a poválečné betonáže.


Původní profil chodby D (1944–1945), pokračuje dál do podzemí, a je přerušen rozsáhlým závalem zříceného stropu. Foto: Jan Lichtenberg.
Původní profil chodby D (1944–1945), pokračuje dál do podzemí a je přerušen rozsáhlým závalem zříceného stropu.


Pravděpodobně pohled do páteřní chodby D, foto pořízeno okolo roku 1965 + – Autor J. Pohořelý. Fotografie je v originálu přechovávána v archivu Památníku Terezín.
Páteřní chodba D z roku 1965 je doplněná výdřevou.
Místo pořízení fotografie mi nedokáži přesně určit.


Ještě jednou se na chvilku vrátím do již probírané chodby C.

Tentokrát se chci věnovat napojení původního, klenutého, cihlového profilu na poválečnou betonáž z let 1956 – 57.
Dnes už se asi nedozvíme, co vše bylo nutné stavebně upravit, aby se ze dvou původně samostatných chodeb opět stala prakticky jedna. A je tedy možné, že ta část, na beton přizděné cihlové klenby, kterou spatříme na dalších fotografiích, je vlastně tatáž, kterou jsem řešil o pár odstavců výše…


Poválečná betonáž chodby D (vpravo), se zamřížovanou odbočkou do chodby D. Foto: Libor.Pohled na mříž v chodbě C. Foto: Jan Lichtenberg.
Poválečná betonáž 1956 – 57
Pohled na zamřížovanou odbočku do chodby C.


Detail napojení původní cihlové klenby na poválečnou betonáž.
Detail napojení původní cihlové klenby na poválečnou betonáž. Foto – Jiří Látal.
Detail napojení původní cihlové klenby na poválečnou betonáž.


Pohled z nitra zděné chodby směrem k poválečnému napojení na betonovou část, nově vybudovaného portálu.
Pohled na profil nově dobetonované části chodby C. Při betonáži byla u vchodu do chodby vsazena masivní ocelová mříž. Proč, když přibližně 2 m od této mříže je vybudována ocelová brána uzavírající vstupní portál? Foto: Ladislav Kosina.Pohled na profil nově dobetonované části chodby C. Při betonáži byla u vchodu do chodby vsazena masivní ocelová mříž. Proč, když přibližně 2 m od této mříže je vybudována ocelová brána uzavírající vstupní portál? Foto: Ladislav Kosina.
Chodba C – novodobá úprava chodby.


A na závěr – pojďme se ještě jednou podívat, jak šel čas…


Snad jsem již popsal vše, na co jsem si vzpomenul.

Zvu Vás ještě k závěrečnému souhrnu, jak se měnil vzhled vchodu C/D od roku 1945, až do současnosti (duben 2023).


Pohled na vstup do podzemí Richard I – vchod CD, v roce 1945 – viz předcházející text
Pohled na vstup do podzemí Richard I – vchod CD, v roce 1945.


A ještě jednou – na této stránce již notoricky známá fotografie, zachycující zatím nejzachovalejší, poválečnou podobu vchodů C/D…
A ještě jednou – na této stránce již notoricky známá fotografie, zachycující zatím nejzachovalejší, poválečnou podobu vchodů C/D…


Detailní pohled na vstup do štoly D. Datování vzniku fotografie je zatím neupřesněné.
Totéž místo o nezjištěnou dobu později. Pravděpodobně 50 léta.
Totéž místo o nezjištěnou dobu později – pravděpodobně 50 léta.


Pohled na dřevem zajištěný portál chodby D. Vzhled dřevěné výztuže již nese známky značné omšelosti, nápis Richard nad portálem již není čitelný…
Pohled na dřevem zajištěný portál chodby D.
Vzhled dřevěné výztuže již nese známky značné omšelosti, nápis Richard nad portálem již není čitelný…
Na popisku zdrojové fotografie je uveden rok 1956 – což znamená, že v nejbližší době dojde k rozsáhlé stavební změně vchodu.


Pohled na vchod C/D, který byl vybudován v období 1956 – 1957, společností – Litická a. s., lomové a stavební podniky, Praha – Litice nad Orlicí, ČSSZ, závod BARABA, stavby železniční a tunelové, Praha. Foto: Bohumil Červený, 1960. Fotoarchiv České geologické služby. Těžba vápence v době pořízení fotografie ještě stále probíhá.Pohled na vchod C/D v době těžby – ke vchodu vede úzkokolejná železnice.
Pohled na vchod C/D, který byl vybudován v období 1956 – 1957.
Společností – Litická a. s., lomové a stavební podniky, Praha – Litice nad Orlicí, ČSSZ, závod BARABA, stavby železniční a tunelové, Praha.
Těžba vápence v době pořízení fotografie ještě stále probíhá.


Pohled na portál po ukončení těžby – 60 léta. Ačkoliv byla úzkorozchodná železnice demontována, před portálem je stále zřetelná část kolejového lože.
Pohled na vchod C/D. Ačkoliv byla úzkorozchodná železnice demontována, před portálem je stále zřetelná část kolejového lože. Fotografie pořízena přibližně v 60. letech.Pohled na vchod C/D. Ačkoliv byla úzkorozchodná železnice demontována, před portálem je stále zřetelná část kolejového lože. Fotografie pořízena přibližně v 60. letech. V roce 1963 byla těžba definitivně ukončena.
Ačkoliv byla úzkorozchodná železnice demontována, před portálem je stále zřetelná část kolejového lože.


Pohled na přístupovou cestu a portál okolo roku 1965.
Pohled na portál v roce 1986.Pohled na portál rok pořízení fotografie není znám.
Pohledy na vstupní portál v rozmezí let 1965 – 1990.


Několik pohledů na „současný“ betonový portál vchodu C/D

A ještě jednou pár zastavení, tentokrát v „nedávné“ historii vchodu C/D, do podzemní továrny Richard I. – začněme rokem 2003.
Ač vypadají všechny fotografie prakticky totožně, bystré oko jistě pozná jemné nuance ve vzhledu…


Rok 2003…
Rok 2003…


Rok 2004…
Rok 2004…


Rok 2005…Rok 2005…
Rok 2005…


Rok 2006…
Rok 2006…


Rok 2007…
Rok 2007…


Rok 2009…
Rok 2009…


Rok 2012…
Rok 2012…


Rok 2018 – příprava před instalací „druhých vrat“.Rok 2018 – příprava před instalací „druhých vrat“.
Rok 2018 – příprava před instalací „druhých vrat“.


A v roce 2019 přichází další podstatná změna.

Před notoricky známá, dvoukřídlá vrata, je napevno přidělána ještě jedna vrstva plechu.
Celá plocha „nových vrat“, je však napevno zakotvena do betonu portálu – toto řešení již technicky neumožňuje vrata otevřít.
Zachován byl pouze nevelký, větrací a netopýří otvor ve vrchní části vrat.

Následující fotografie mapují vývoj ve vzhledu vchodu, po této stavební úpravě.
(A snad jen doplním informaci o tom, že prostor za vraty je trvale monitorován zabezpečovacím zařízením…)


Podzim 2019
Podzim 2019.


Jaro 2022.
Jaro 2022.


A na závěr – únor 2023 – po desítkách let, nebo spíše poprvé od ukončení těžby v roce 1963, bylo okolí portálu C/D, částečně upraveno…
A na závěr – únor 2023 – po desítkách let – nebo spíše poprvé od ukončení těžby, v roce 1963,
bylo okolí portálu C/D, částečně upraveno…


A když už jsem se věnoval dokumentaci vchodu C/D. Mám zde na úplný závěr jednu zajímavost.
Pan Marek peřina zhotovil dioráma tohoto portálu a vchodu – proč se tedy nepodělit.


Dioráma – autor – Marek Peřina.
Dioráma – autor – Marek Peřina.Dioráma – autor – Marek Peřina.
Model vchodu C/D od Marka Peřiny.Líbila se Vám tato stránka?
Zvažte tedy prosím možnost přispět na tento projekt drobným finančním obnosem, můžete tak učinit zde:
Podpořte webové stránky TOVÁRNA RICHARD dobrovolným příspěvkem.


(05/23)


Naposledy upraveno 5. 5. 2023


předcházející článek | zpátky nahoru | následující článek


Web Archiv Tyto stránky jsou od 26. 1. 2007 zařazeny
do fondu České národní bibliografie.
Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky
a online zpřístupňovány na www.webarchiv.cz.
CC Obsah stránek © 2000–2014 Roman Gazsi, grafické zpracování © 2011 MARF s.r.o.
Technické řešení © 2010–2014 Dalibor Hellebrant.
Obsah stránek je k dispozici s licencí Creative Commons, výjimkou mohou být některé fotografie, u nichž (popř. v zápatí článku) je uvedena jiná informace o autorství než Richard-1.com.